Zaloguj

Testy na prawo jazdy

Testy na prawo jazdy prawko.eu

Test składa się z 32 pytań i jest podzielony jest na dwie części; podstawową i specjalistyczną. Na rozwiązanie całości masz 25 minut.

Pierwsza część składa się z 20 pytań w których do wyboru mamy dwie odpowiedzi; tak, lub nie. Zanim odpowiesz na pytanie masz 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem (możesz pominąć ten krok wciskając przycisk start) po czym prezentowany są materiały dodatkowe w postaci filmu lub zdjęcia. Po pokazaniu zdjęcia, lub zakończeniu filmu aktywowane są przyciski odpowiedzi i masz 15 sekund na odpowiedź.

Druga część (specjalistyczna) składa się z 12 pytań z trzema wariantami odpowiedzi z których tylko jedna jest właściwa. Na odpowiedź masz 50 sekund.

Pytania w zależności od znaczenia dla ruchu drogowego warte są od 1 do 3 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 74. Minimalna liczba punktów do zaliczenia egzaminu to 68.

Baza pytań składaja się z aktualnych pytań oficjalnego państwowego egzaminu na prawo jazdy. Podczas rozpoczynania testu możesz wybrać 3 sposoby losowania pytań:

Do wyboru testy na kategorie:

A testy na prawo jazdy kategorii a, A1 testy na prawo jazdy kategorii a1, A2 testy na prawo jazdy kategorii a2, AM testy na prawo jazdy kategorii am, B testy na prawo jazdy kategorii b, C testy na prawo jazdy kategorii c, D testy na prawo jazdy kategorii d, PT testy na prawo jazdy tramwaj, T testy na prawo jazdy kategorii t

Demo dostępne jest w zakładce demo.
Testy dostępne są w zakładce testy.
Swoje postępy możesz śledzić w zakładce statystyki.

Testy na Kwalifikację Wstępną

Testy na kwalifikację wstępną prawko.eu

Egzamin na Kwalifikację wstępną składa się z 30 pytań z 3 wariantami odpowiedzi. Na rozwiazanie testu jest 40 minut. Każde pytanie jest warte jeden punkt, a do zaliczenia potrzeba 26 punktów.

Podczas rozpoczynania testu należy wybrać rodzaj kwalifikacji (przewóz rzeczy, lub przewóz osób) oraz wybrać sposób losowania pytań:Egzaminy dostępne są w zakładce testy.

Ćwiczenia z ruchu na skrzyżowaniach

Ćwiczenia z poruszania się po skrzyżowaniach prawko.eu

Ćwiczenia z poruszania się po skrzyżowaniach zorganizowane są w testy składające się z 10 pytań. W których naszym zadaniem ustalenie jest kogo nalęży przepuścić zamin wjedzie się na skrzyżowanie. Każda poprawna odpowiedź warta jest 100 punktów, niepoprawna natomiast odejmuje z wyniku 100 punktów. Historie swoich wyników można przeglądać w panelu z lewej strony ekranu.

Ćwiczenia dostępne są w zakładce skrzyzowania.
Dostęp do ćwiczeń jest bezpłatny.